Partners

We hebben hoge doelstellingen en dat betekent direct ook dat we niet kunnen bereiken wat we willen zonder hulp in te roepen van partners.

Partners die over heel de wereld te vinden zijn. We willen ons namelijk niet beperken tot de mogelijkheden die bekend zijn in Nederland of België. We willen leren van ontwikkelaars in Azië, we willen kennis uit Zweden gebruiken en Italiaanse aanpassingen doorvoeren om te zien wat het resultaat is. Concreet betekent dit veel testen en vaak bekijken wat er precies gedaan moet worden om bepaalde resultaten hard te maken. Dat betekent dat we afhankelijk zijn van partners die ons hierbij helpen.

Bedrijven en lokale ondernemers

We hechten veel waarde aan lokale samenwerkingen. Door lokaal samen te werken is het delen van kennis namelijk veel makkelijker. Daarom hebben we in de regio rond Luik verschillende bedrijven en ondernemers benaderd, die grotendeels positief gereageerd hebben en graag met ons samen wilden werken. We hebben informatie verstrekt en tips gegeven over mogelijke aanpassingen. Een maand later stroomde de feedback binnen en zijn we hiermee verder gaan werken om nog betere concrete tips neer te leggen bij de ondernemers. Zo hebben we nu meer informatie over het plaatsen van zonnepanelen en hebben we contactgegevens van bedrijven die afval inzamelen op een duurzame manier, ook bij ondernemers.

Particulieren

Onze nadruk ligt bij de consument zelf en dat zal ook in de toekomst de nadruk verdienen. We werken hier met eenzelfde soort systeem. We verstrekken tips en informatie waar u als consument direct mee aan het werk kunt. Het enige dat we van u vragen is het geven van feedback. U kunt hierbij denken aan het rendement van de besparingen, de gevolgen voor uw stroomrekening of hoe u de aanpassingen precies ervaren hebt. We gebruiken de gegevens alleen om onze tips en adviezen bij te sturen.

Zo kregen we te horen dat zonnepanelen voor consumenten interessant zijn, maar dat er veel te weinig informatie beschikbaar is over de subsidies en de precieze regelgeving. Daarom hebben we daar meer nadruk op gelegd, zodat u precies weet wat u moet en kunt doen wanneer u wilt kiezen voor zonnepanelen. Daarmee zijn alle consumenten die we helpen tegelijkertijd onze partners geworden, omdat de feedback onmisbaar is.

Bedrijven over de grens

We zijn ontzettend trots op het feit dat we samenwerken met bedrijven in het buitenland. Zo gebruiken we tegenwoordig nieuwe applicaties die in Zweden ontwikkeld zijn en die nog niet officieel op de markt gebracht zijn. Deze applicaties voorspellen de besparingen van bepaalde aanpassingen en zijn bijzonder nauwkeurig gebleken bij een groot aantal consumenten.
Tegelijkertijd werken we nog altijd samen met bedrijven die op de blockchain beginnen en weten we precies wat de regelgeving in België zegt over subsidies voor starters die een verschil willen maken met het oog op duurzame ontwikkelingen.

Daardoor zijn we beter in staat om bedrijven en ontwikkelaars verder te helpen. Wat wij van hen vragen, is feedback te geven en onze naam te noemen wanneer zij op het grote podium staan. Dit heeft geresulteerd in meer naamsbekendheid, waardoor wij een groter bereik krijgen.

Wij vragen u nooit om een bijdrage of donatie en vermelden daarom ons rekeningnummer niet op de website. Dit heeft te maken met onze doelstelling en de manier waarop we werken. We willen samen met u werken aan een betere wereld. Wij betalen u niet, u betaalt ons niet. Door samen te werken als partners kunnen we in onze ogen veel meer gedaan krijgen en kunnen we makkelijker mensen bereiken die op dit moment nog twijfelen. Wanneer we allemaal aan boord zijn, dan kunnen we echt grote veranderingen mogelijk maken en dat is ons doel.