IN producten

Hoe bestellen ?

Helen Blow met vermelding van uw keuze

Bent u medewerker aan een rapport?

Dan heeft u recht op een gratis exemplaar van het rapport waaraan u hebt meegewerkt. Gelieve dit te laten weten aan Helen Blow, Instituut voor Natuurbehoud. Zij zal u het rapport graag toesturen.

Lijst van publicaties verspreid door het Instituut voor Natuurbehoud

100pxBaugnιe J.-Y., Branquart E. & Maes D. (2001). Velddeterminatietabel voor de lieveheersbeestjes van Belgiλ (Chilocorinae, Coccinellinae & Epilachninae). Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 44 p. Bestelcode: LHB. Prijs: 2,97

De Knijf G. & Anselin A. (1996). Een gedocumenteerde Rode lijst van de libellen van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 4. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 90 p. Bestelcode: Med 4 Libellen. Prijs: 11,16

De Neve L., Ysebaert T., Meire P. & Kuijken E. (1998). Het macrobenthos van het sublittoraal van de Beneden Zeeschelde (1996-1997). Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 98.17. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 69 p. Bestelcode: IN 98.17. Prijs: 7,44 .

Desender K., Maes D., Maelfait J.-P. & Van Kerckvoorde M. (1995). Een gedocumenteerde Rode Lijst van de zandloopkevers en loopkevers van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 1. Instituut voor Natuurbehoud, Hasselt. 208 p. Bestelcode: Med 1 kevers. Prijs: 11,16 .

Devos K. (1998). Watervogels in het Blankaartgebied en de IJzerbroeken, seizoen 1995-1996. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 98.15. Instituut voor Natuurbehoud , Brussel. 43 p. Bestelcode: IN 98.15. Prijs: 4,96 .

Devos K. & Anselin A. (1996). Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Vlaanderen in 1994. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 96.20. Vlavico & Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. Bestelcode: R/96.20. Prijs: 7,44

Devos K., Meire P., Ysebaert T. & Kuijken E. (1997). Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1995-1996. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 97.19. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 71 p. Bestelcode: R/97.19. Prijs: 7,44

Devos K., Meire P., Ysebaert T. & Kuijken E. (1998). Watervogels in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1996-1997. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 98.27. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 87 p. Bestelcode: R/98.27. Prijs: 7,44 .

Hettinga O., van Oevelen D., van der Welle J. & Meire P. (1998). De inpassing van de Barbierbeek in het gecontroleerde overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 98.22. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 202 + ill. p. Bestelcode: R/98.22. Prijs: 7,44 .

Huybrechts W. & De Becker P. (1997). Dynamische en chemische kenmerken van het ondiep grondwater in kwelsystemen: Het Walenbos (Tielt-Winge). Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 5. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 94 p. Bestelcode: Med 5 Walenbos. Prijs: 11,16 .

Huybrechts W. & De Becker P. (1999). De Snoekengracht: ecohydrologische atlas. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 99.02. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 79 p. Bestelcode: R/99.02. Prijs: 7,44 .

Kuijken E., Boeye D., De Bruyn L., De Roo K., Dumortier M., Peymen J., Schneiders A., Van Straaten D., Weyembergh G., Natuurrapport 2001. Toestand van de natuur in Vlaanderen:cijfers voor het beleid. Mededeling van het Iinstituut voor Natuurbehoud nr. 18, Brussel. 323 p. Bestelcode Med 18 NARA01. Prijs: 10

Kuijken E.ed. (1999). Natuurrapport 1999. Toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 6. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 250 + kaarten p. Bestelcode: Med 6 NARA99. Prijs: 7,44 .

Lock K. (2000). Voorlopige atlas van de duizendpoten van Belgiλ (Myriapoda, Chilopoda). Rapport Instituut voor Natuurbehoud 2000.19. Instituut voor Natuurbehoud (IN), Brussel. 40 p. Bestelcode: R/2000.19. Prijs: 4.9 .

Pollet M. (2000). Een gedocumenteerde Rode Lijst van de slankpootvliegen van Vlaanderen;A documented Red List of the dolichopodid flies (Diptera: Dolichopodidae) of Flanders (in Dutch with English, French and German summary). Mededeling Instituut voor Natuurbehoud 8. Instituut voor Natuurbehoud (IN), Brussel. 190 p. Bestelcode: Med 8 slankpootvliegen. Prijs: 11 .

Seys J., Vincx M. & Meire P. (1999). Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 99.04. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 88 p. Bestelcode: R/99.04. Prijs: 7,44

Van Damme S., Ysebaert T., Meire P. & Van den Bergh E. (1999). Habitatstructuren, waterkwaliteit en leefgemeenschappen in het Schelde-estuarium. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 99.24. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 155 + ill. p. Bestelcode: R/99.24. Prijs: 7,44 .

Van den Bergh E., Meire P., Hoffmann M. & Ysebaert T. (1999). Natuurherstelplan Zeeschelde: drie mogelijke inrichtingsvarianten. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 99.18. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 216 + ill. p. Bestelcode: R/99.18. Prijs: 7,44

Van den Bergh E., Ysebaert T., Meire P. & Kuijken E. (1998). Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde trends van 1980 tot 1997. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 98.18. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 162 + tabellen + kaarten p. Bestelcode: R/98.18. Prijs: 7,44 .

van der Welle J. & Decleer K. (2001). Bufferzones: natuurlijke oeverzones en bufferstroken voor herstel van onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 2001.07. Instituut voor Natuurbehoud (IN), Brussel. 147, 40 p. Bestelcode: R/2001.07. Prijs: 8 .

Van Landuyt W. & Hermy M. (1995). Natuur op bestelling? : naar meer natuur in stad en dorp. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 94.24. WWF, Brussel. 68 p. Bestelcode: R/94.24. Prijs: gratis.

Van Looy K. & De Blust G. (1996). De Maas natuurlijk?! Aanzet tot een grootschalig natuurontwikkelingsproject in de Grensmaasvallei. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 2. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 123 p. Bestelcode: Med 2 Maas. Prijs: 11,16 .

Van Looy K. & De Blust G. (1998). Ecotopenstelsel Grensmaas: een ecotopenindeling, referentiebeschrijving en vegetatietypering voor de Levende Grensmaas. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 98.25. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 87 p. Bestelcode: R/98.25. Prijs: 7,44 .

Van Looy K. & De Blust G. (1999). Stroomdalgraslanden op de Maasdijken. Een beheersvisie voor het Maasdijkenplan. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 99.11. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 74 p. Bestelcode: R/99.11. Prijs: 4,96 .

van Oevelen D., Van den Bergh E., Ysebaert T. & Meire P. (2000). Literatuuronderzoek naar estuariene herstelmaatregelen. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 2000.04. Instituut voor Natuurbehoud (IN), Brussel. 55 p. Bestelcode: R/2000.04. Prijs: 4,96

van Oevelen D., Van den Bergh E., Ysebaert T. & Meire P. (2000). Literatuuronderzoek naar ontpolderingen. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 2000.07. Instituut voor Natuurbehoud (IN), Brussel. 116 p. Bestelcode: R/2000.07. Prijs: 4,96 .

Van Waeyenberge J., Anselin A. & Meire P. (1999). Aantallen, verspreiding en ecologie van de broedvogels in de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 99.16. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 158 p. Bestelcode: R/99.16. Prijs: 7,44 .

Walleyn R. & Verbeken A. (2000). Een gedocumenteerde rode lijst van enkele groepen paddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen; A documented Red List of some groups of macrofungi in Flanders (in Dutch with English, French and German summary). Mededeling Instituut voor Natuurbehoud 7. Instituut voor Natuurbehoud (IN), Brussel. 84 p. Bestelcode: Med 7 paddestoelen. Prijs: 11,16 .

Ysebaert T., Devos K., Anselin A., Meire P. & Kuijken E. (1998). Watervogels langs de Zeeschelde 1995/1996. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 98.16. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 43 p. Bestelcode: R/98.16. Prijs: 4,96 .

Ysebaert T., Devos K., Anselin A., Meire P. & Kuijken E. (1999). Watervogels langs de Zeeschelde 1996/1997. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 99.10. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel. 48 p. Bestelcode: R/99.10. Prijs: 4,96 .

Ysebaert T. & Meire P. (1999). Macrobenthos of the Schelde estuary: predicting macrobenthic species responses in the estuarine environment: a statistical analysis of the Schelde estuary macrobenthos within the ECOFLAT project. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud 99.19. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel, Belgium. 178,8 p. Bestelcode: R/99.19. Prijs: 7,44 .