Bibliotheek

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die wenst gebruik te maken van de wetenschappelijke literatuur waarover het Instituut voor Natuurbehoud beschikt. De collectie is digitaal consulteerbaar.
Onze eigen IN-publicaties zijn eveneens opgenomen in de collectie doch u kunt deze óók bestellen via de communicatieverantwoordelijke. Een overzicht van de rapporten vindt U hier.

Felnet

De bibliotheek van het IN is mede-oprichter van FELNET, wat staat voor ‘Flanders Environmental Library Network’. Even grasduinen in meer dan 150.000 referenties over milieu kàn door te klikken op http://www.felnet.be. Op deze site vindt U o.a. de volledige catalogus terug van de bibliotheek van het IN.

Openingstijden

Voor bezoekers is de bibliotheek énkel open op dinsdag, woensdag en donderdag nà
telefonische afspraak via email

Registratie en ontlening

Iedereen die wenst gebruik te maken van de bibliotheek dient zich te laten registreren waarvoor wij u éénmalig een waarborgsom van 25 € vragen.
Maximum 5 werken mogen voor een periode van 3 weken worden ontleend; deze termijn mag 1 keer worden verlengd.
Per werk dat te lààt wordt ingeleverd wordt een boete van 1,20 € per week aangerekend.
De bibliothecaris heeft het recht om bepaalde werken niet uit te lenen omdat ze waardevol zijn of frequent gebruikt worden binnen het Instituut.
Bij beschadiging, verlies of niet terugbrengen van ontleende werken wordt de huidige waarde aan de lener aangerekend. Een lener is persoonlijk verantwoordelijk voor de boeken die hij ontleent.

Tijdschriften

Tijdschriften worden niet ontleend. Men kan wel kopiëren a rato van 0,05 € per kopie.

Ter bescherming van onze collectie zien wij ons genoodzaakt aan malafide gebruikers te toegang tot de bibliotheek te ontzeggen.